5 moduler Efteruddannelse, Heste og terapi

0,00 DKK

SHOPPEN er i 2020  lukket for bestilling  – gå til www.staldplus.dk 

 

Efteruddannelse: “Hestekræfter i terapien”
Rideterapi og terapeutisk intervention ved hjælp af heste

Fagkursus. 

Kursus forløb for behandlere og fagpersonale med relevant grunduddannelse:
Groundwork/Natural horsemannship/hestepsykologi
Social/sundhedsass/Pæd.Spec pædagog/Terapeut/Psykolog/Lærer/Socialrådgover/sygeplejer/coach/
andet sundhedsfagligt personale.

Er du i tvivl så ring og spørg!

Bliv klædt på til at gøre terapi, til at hjælpe  menneske – hvor du inddrager hesten i det arbejde.
Teoretisk velfunderet efteruddannelse og praksis arbejde med klienter.
Intensivt kursusforløb der klæder dig godt på, til at udvikle din egen stil og praksis.

Krav til dig:

 • Du har allerede gået i et forløb med egen terapi hos psykolog eller terapeut, hvor du har bearbejdet et personligt livstema, og nu ude på den anden side.
 • Din faglige baggrund Socialpæd/Pædagog/lærer/sygeplejerske/SOSU/ terapeut/psykolog/psykiater/ præst
  – eller tilsvarende fagpersonligt erfaringsgrundlag.

Ikke på lager

Kategorier: , Varenummer: 31-WK-1

Beskrivelse

SHOPPEN er i 2020  lukket for bestilling  – gå til www.staldplus.dk 

Efteruddannelse i Rideterapi og terapeutisk intervention ved hjælp af heste
“Hestekræfter i terapien” bestående af alle 5 moduler.

Vi har særligt fokus på terapeutisk intervention med inddragelse af heste.
Du får inspiration til hvordan du kan inddrage heste, og til hvem.
Hvordan du kan udvikle din egen stil.
Vi arbejder med klienter, det giver praksisnær viden som kan kobles til teorien.

Kurset giver dig en god fornemmelse for hvem du er som behandler, du præsenteres for nye vinkler til din måde at inddrage hesten i dit daglige arbejde.
Du får testet på egen krop hvad det betyder selv at være i terapi med heste.
Det forventes du har minimum 10 timer egen terapi forud.

Kursus indholdet har dels afsæt i terapien på gården, dels teoretisk funderet i litteratur der understøtter metoderne du præsenteres for.
Kursus modulerne er opbygget således at den viden du får får på introkurset bliver selvfølgeligt på de nærste 4 moduler, derfor anbefales du altid at tage introkurset forud. Det ligger oftest en-2 uger forinden, men du kan også fortsætte selvom det er et år siden du gik på Intro.

Modulerne er krydret med teori og praktiske øvelser – og er derfor både teoretisk, fagligt praktisk velfunderet.
Teorierne der understøtter hvert modul, forventes du at læse op på forinden.
Teorien findes dels som udleveret materiale, skaffes dels som bibliotekslån eller køb.
Du får tilsendt forberedelses øvelser i god tid inden det enkelte modul, er du tilmeldt hele efteruddannelsen, udleveres obligatorisk og anbefalet litteraturlisten ved power kursets slut.

Betaling:
Tilmelding til kursus forløbet er bindende og betales samlet.
Alle kurserne er inkl. dag forplejning.
Overnatning kan arrangeres.

 

 

 1. Modul dato  JANUAR
  Introkursus Terapi og læring med heste
  Få styr på begreber, forskelle, og faglighed når man inddrager hesten pædagogisk og terapeutisk. Hesteforståelse, tilgang og hesteopfattelse.
 2. Modul dato  Februar
  POWER
  er intense dage hvor vi tager hul på flere spændende øvelser, du kan arbejde videre med derhjemme.
  Forvent opgaver imellem dagene på det enkelte modul.
  Forvent hjemme opgaver imellem hvert modul.
 3. Modul  Marts
  Fordybelse og praktisk intervention

  Vi har på Modul 2 hovedfokus på kroppen i teori og praksis
  Vi arbejder med gæsteklienter og heste under supervision.
  Inspiration til behandleren med tilpasning af øvelser.
  Her kan du kun deltage, når du har været på modulet POWER.
  Forvent opgaver imellem dagene på det enkelte modul.
  Forvent hjemme opgaver imellem hvert modul.
 4. Modul  April 
  Out of the box
  Nænsomme heste, virksom stil, troværdighed og stabilitet.
  Modul 3 er efterfølgeren der bygger oven på de første to weekender, du kan kun deltage når du har modul 1+2. Når vi provokeres, tvinges vi til at træde ud af rammerne og udvikle os som fagperson.
  Forvent opgaver imellem dagene på det enkelte modul.
  Forvent hjemme opgaver imellem hvert modul.
 5. Modul Maj
  Spiritualitet, faglighed

  Nye input, Vi stiller skarpt på Spiritualitet op imod fagligheden og hvilken betydning det kan få for dig i din rolle som hjælper/behandler.
  den 4. og sidste weekend hvor vi afrunder forløbet.
  Forvent opgaver imellem dagene på det enkelte modul.
  Forvent hjemme opgaver imellem hvert modul. Der udleveres samlet bevis når du har gennemfører kurset uden fravær.

Efteruddannelsen Hestekræfter i terapien strækker sig over i alt 4 x 3 dage (henover weekender)
Underviser Gitte Sperling, PD. Psykoterapeut MPF, Kropsterapeut med speciale i terapeutisk intervention med heste og psykoterapeutisk ridning.
Alle kurser afholdes på Stald Plus gården mellem Horsens og Vejle.

HVAD:
Fokus på faglighed, teknik og metode – hhv pædagogiske metodisk og psykoterapeutisk ridning.
Hvornår er det terapi hvornår specialpædagogik, hvem gør hvad – og hvordan.
Der arbejdes på egen krop og praktisk med klienter.
Du arbejder hhv selv som klient, og som behandler med egen klient – så teorien finder fæste til fremtidig terapeutisk praksis.
FOR HVEM:
Kursus for faguddannet personale og behandlere (psykoterapeut, pædagog, psykolog, lærer, uddannet rideterapeut) med solid hesteerfaring.
Du må forvente selv at deltage aktivt som klient og terapeut, og på den måde at få mest ud af kurset.
KRAV TIL DIG:
Det er at foretrække at du har grundig kendskab og erfaring med heste, ridning og horsemanship i praksis. Eller som minimum Introkurset.
Du har en faglig baggrund, erfaring og interesse med mennesker – evt. lærer uddannet, pædagog, psykoterapeut, psykolog eller andet med faglig relevans.
Du har selv gået i terapeutisk forløb og bearbejdet et personligt sårbart tema, gerne i længere forløb. Gerne med rideterapi eller heste inddraget i terapi. Eller taget anden form for rideterapeut uddannelse.
Det forventes at du under forløbet er villig til at arbejde med egne aktuelle livstemaer.
Det forventes at du deltager aktivt med egne gæste klienter.

HVORDAN:
Kurset veksler mellem teori og praktiske øvelser og du får et grundigt indblik, hvad det vil sige at have heste med i det pædagogiske arbejde (og specialpæd.) i  terapeutisk, intervention samt læring ved hjælp af hestebårede aktiviteter.
LITTERATUR
På det fulde kursus får du udleveret en opdateret litteraturliste med hhv obligatorisk og anbefalet litteratur.
Det forventes at deltageren læser obligatorisk litteratur imellem kurserne, hvor den anbefalede litteratur er ment som supplerende og frivilligt at læse.
Litteratur er på dansk og engelsk.

TILMELDING og betaling
Tilmelding til kurset er bindende for hele kurset, 5×3 dage.

Tilmelding og betaling samlet, forud. Eller i rater.
Du betaler her på shoppen eller ved direkte bank overførsel.
Senest 4 uger inden kursus start, eller så længe der er plads.
Først når betaling er modtaget er du sikret plads.

ELLER:
Betaling af enkeltmoduler 

1. Betaling, modulpris – ved tilmelding til efteruddannelsen
2. Betaling senest 4 uger inden hvert modul
Ønsker du betaling over længere periode kontakt os direkte for information om månedlig betalingsmodel.

DELTAGERANTAL:
Kurset oprettes med et minimum og maksimum deltagerantal som et intimt og intensivt kursus, der kan ikke købes tilskuerbilletter.
Kurset er rettet mod det psykoterapeutiske fagområde og terapeutisk intervention ved hjælp af heste.
Du får tilsendt program og indhold for de enkelte moduler.
Du bliver ikke eksamineret, men evalueres løbende i det praktiske arbejde.
Der stilles krav om hjemmearbejde imellem modulerne.
Du arbejder praktisk med egne klienter, på alle moduler.

Tilmelding og betaling her på shoppen.

Underviser på kurserne er Gitte Sperling, PD Psyk. Familie- og Psykoterapeut MPF, Krop terapeut med speciale i terapeutisk intervention vha heste.
Optaget i Dansk Psykoterapeut forening.
Underviser på “Hestekræfter i terapien” siden 2006.

 

 

Kontakt for spørgsmål eller tilmelding gitte@staldplus.dk
husk  navn – adresse – tlf nr.